Γιώτα Γκουτζάνη

Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων και εφήβων

     Ο σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι η ανακούφιση της ψυχικής δυσφορίας, η βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της αυτοεικόνας, αλλά και η επίγνωση του τρόπου λειτουργίας του ατόμου. Βεβαίως οι παραπάνω οι μόνο κάποιοι από τους στόχους που μπορεί να έχει η ψυχοθεραπεία, καθώς οι ανάγκες του κάθε ατόμου είναι μοναδικές και η ψυχοθεραπεία είναι μία εξατομικευμένη υπηρεσία ψυχικής υγείας.

Συμβουλευτική γονέων

    Πολλές φορές εντοπίζονται δυσκολίες στα παιδιά και στους εφήβους, αλλά και στη σχέση γονέα- παιδιού. Η συμβουλευτική γονέων έχει ως σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των δυσκολιών από τους γονείς. Ακόμη, η συμβουλευτική γονέων είναι μία απαραίτητη συνθήκη όταν το παιδί ή ο έφηβος βρίσκεται σε διαδικασία ψυχοθεραπείας.

Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία

     Η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση τα τελευταία χρόνια. Έρευνες δείχνουν πως δεν υστερεί σε αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τη δια ζώσης ψυχοθεραπεία. Ωστόσο, η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία προτιμάται σε περιπτώσεις όπου ο/η θεραπευόμενος/η διαμένει στο εξωτερικό ή σε περιοχές όπου οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι λιγοστές. Ακόμη, ενδείκνυται σε άτομα με κινητικές δυσκολίες ή άλλες δυσκολίες που καθιστούν περιορισμένη τη δυνατότητα για δια ζώσης προσέλευση στο γραφείο του ψυχολόγου.

Ψυχοδιαγνωστική Αξιολόγηση

    Η ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού, τη κλινική συνέντευξη και τη χρήση έγκριτων ψυχοδιαγνωστικών εργαλείων. Έχει ως σκοπό τη διερεύνηση και την αποσαφήνιση των διαγνωστικών υποθέσεων, την κατανόηση των δυσκολιών του ατόμου και τη καλύτερη διερεύνηση των στοιχείων της προσωπικότητας. Έπειτα από την ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση γίνονται συστάσεις για εξατομικευμένες και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Η αξιολόγηση διεξάγεται σε συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του ατόμου.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Συχνές Ερωτήσεις

Παρατίθενται κάποιες συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες ψυχολόγου. Εάν οι παρακάτω απαντήσεις δεν καλύπτουν τους προβληματισμούς και απορίες σας, σας παροτρύνω να επικοινωνήσετε μαζί μου τηλεφωνικά είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να κάνουν κάποιον να σκεφτεί ότι χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Κάποια σημάδια που θα μπορούσαν να σας οδηγήσουν στο γραφείο ενός ψυχολόγου είναι η ψυχική δυσφορία, αίσθημα αδιεξόδου, προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, προβλήματα σχέσεων, μεγάλες αλλαγές στη ζωή, πένθος, αλλά και η ανάγκη για αυτεπίγνωση και ενδυνάμωση της προσωπικότητας και του εαυτού.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ανοιχτή σε διάρκεια ή να είναι βραχεία, δηλαδή να έχει προκαθορισμένο τέλος. Αυτό εξαρτάται από το αίτημα και τις ανάγκες του εκάστοτε ατόμου. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της ψυχοθεραπείας είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε για να δούμε ποια είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς.

Η εκάστοτε συνεδρία έχει διάρκεια 50΄.

Η πρώτη συνεδρία είναι διερευνητική. Θα γίνει λήψη ιστορικού και έπειτα θα συζητήσουμε με βάση το αίτημα σας για το ποια είναι η πιο κατάλληλη παρέμβαση για εσάς και πως μπορείτε να βοηθηθείτε περισσότερο. Ακόμη, στη πρώτη συνεδρία μπορούμε να συζητήσουμε τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε.

Δεσμεύομαι δεοντολογικά και ηθικά να διατηρήσω το απόρρητο για οτιδήποτε ειπωθεί κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Το απόρρητο μπορεί να σπάσει μόνο στις εξής περιπτώσεις

  • Σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο/η θεραπευόμενος/η σκοπεύει να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ή τη ζωή κάποιου άλλου.

  • Σε περίπτωση όπου υπάρχει κακοποίηση ανηλίκου.

Το επάγγελμα του Ψυχολόγου

 

O Ψυχολόγος είναι ο επαγγελματίας- επιστήμονας που ασχολείται με τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου. Η ψυχολογία είναι ένας ευρύς και πολυποίκιλος επιστημονικός κλάδος με πολλές διαφορετικές ειδικεύσεις.

Ο Κλινικός Ψυχολόγος, πιο συγκεκριμένα, είναι ο ψυχολόγος που έχει εξειδικευτεί:

  • Στην θεραπευτική παρέμβαση

  • Την ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση

  • Την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας

  • Την προαγωγή της ψυχικής υγείας γενικότερα

Σε Κλινικό ψυχολόγο μπορούν να απευθυνθούν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, δυσκολίες στην καθημερινότητα τους και στις σχέσεις με τους άλλους, είτε άνθρωποι που επιθυμούν να γνωρίσουν τον εαυτό τους καλύτερα. Ακόμη, σε κλινικό ψυχολόγο μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών και της νοημοσύνης, της προσωπικότητας και των δυσκολιών γενικότερα. Στην άσκηση τους οι κλινικοί ψυχολόγοι χρησιμοποιούν ψυχομετρικά εργαλεία, κλινική παρατήρηση και συνέντευξη προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τον άνθρωπο και τι είναι αυτό που τον δυσκολεύει. Σημαντικό πεδίο των Κλινικών Ψυχολόγων είναι η παρέμβαση, η ψυχοθεραπεία αλλά και η έρευνα. Η εκπαίδευση του Κλινικού Ψυχολόγου παγκοσμίως είναι σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο και διαρκεί τουλάχιστον 3 έτη. Οι Κλινικοί Ψυχολόγοι εργάζονται σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, αλλά και ιδιωτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Αμερικάνικου Ψυχολογικού Συνδέσμου: https://www.apa.org/

Πλαίσιο εργασίας και Δεοντολογικές αρχές του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου

Το επάγγελμα του ψυχολόγου είναι προστατευόμενο στην Ελλάδα, απαιτεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και διέπεται από νόμους και κώδικα δεοντολογίας.

Ν 991/79 ΦΕΚ 278Α/79
Ν 2646/98, άρθρο 27, ΦΕΚ 236/20-10-98

Κώδικες Δεοντολογίας:

https://www.apa.org/ethics/code

https://www.psy.gr/gfiles/3484314029.287_2019.06.19_FEK_2344_KODIKAS_DEONTOLOGIAS_PSYCHOLOGON.pdfν